Spinner & brinner

Vintrosaskolan

Konstgestaltning

till Vintrosaskolan 2017

på uppdrag av

Örebro Kommun