Spinner & brinner

O B J E K T/Skulpturer

1. Turtleboy 2016

2. Barkman 2016

3. AirBalloon 2017

4. Banaza 2016

5. Skelett med pipa 2016

6. 7. Dräkt för udda folk 2015

8. U-turn 2016

9. Strawman 2015

10. Apa 2012

11. Vita Moby 2016

12. Snorklare 2012

13. Rolf 2013

14. Snäckvåg 2010

15. Ekorre 2010

16. Pistolsamling 2010

17. Elefantass 2010

18. Najad 2008

19-21. Uccellobordet 2000

efter Paolo Uccellos bataljmålning striden vid San Romano 1455